Eken Sundbyberg

Viktor Rydbergs skola och gymnasium Sundbyberg

Vi på FE Arkitekter fick i uppdrag av JMW bygg att ta fram bygghandlingar gällande A och stå för arkitektuppdraget när kontorsfastigheten skulle byggas om till gymnasie- och högstadieskola i Kv. Eken i Sundbyberg.

Fastigheten ägs av Skandia fastigheter och skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Alla lättväggar och en del av byggnadens stomme skulle rivas för att göra plats för en attraktiv och ändamålsanpassad skola.Till en början var det meningen att halva fastighetens yta skulle anpassas till en högstadieskola men en bit in i projektet utökades planerna och vi tog fram nya handlingar där hela fastigheten togs i anspråk för att även kunna användas som gymnasieskola.

Byggnadens karaktär har varsamt bevarats och i många fall även återskapats efter tidigare ombyggnader. Ett exempel är entrépartier och invändiga partier i ek som ritades och specialbeställdes utifrån gamla partier som hittades i källaren. Inriktningarna på skolan är flera med bl.a estetiska och naturvetenskapliga program där lokaler för dom ändamålen tagits fram. Flera musiksalar och studios byggdes där akustik i de olika rummen och dämpningen till angränsande lokalerna var centrala men där det ändå inte tullades på det estetiska.

Ombyggnaden resulterade i lokaler med öppna ytor fina ljusinsläpp som skapar en trevlig och inspirerande studiemiljö.

Kund: JMW Bygg AB
Uppdrag: A-projektering
Ombyggnadsyta: ca 9000m2
Programhandlingar: Archus Arkitektur

Växelgatan 11
826 40 Söderhamn
Tel: +46(0)270 418 11
Tel: +46(0)8 654 23 90
Producerad av 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram