Om FE Arkitekter

FE Arkitekter startades 1962 av Sten Fredriksson. Som ett mindre arkitektkontor har vi möjlighet till ett nära samarbete med såväl beställare, brukare, entreprenörer samt medkonsulter. Vi är ofta generalkonsult vid större projekt samt beställarens projektledare. Vårt kontor består av arkitekter och byggnadsingenjörer med kompetens inom husbyggnad, programutredningar, samhällsplanering och inredning. Utöver detta har vi specialkompetens; bla detaljplanearbete, sakkunnig tillgänglighet och BAS-P.

Sedan starten har vi utfört en mängd projekt; bostäder, utbildningslokaler, kontor och industribyggnader, bibliotek och kulturhus samt kommersiella miljöer. Dessa uppdrag är spridda över hela landet.

Kontoret arbetar med ett stort nätverk av arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter och kalkylföretag, vilket är en förutsättning för att genomföra våra uppdragsgivares önskemål.

Detta lagarbete med olika deltagare är ett inspirerande och kreativt arbete vilket leder till ett bra slutresultat.

Växelgatan 11
826 40 Söderhamn
Tel: +46(0)270 418 11
Tel: +46(0)8 654 23 90
Producerad av 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram