Västra kapellet

Nybyggnad av begravningslokaler

I takt med att en allt större andel av invånarna i Söderhamns kommun tillhör ett trossamfund som inte är kristet eller inte tillhör något samfund alls, så ökar behovet av en tillräckligt stor lokal för begravningar som inte är gudstjänster i Svenska kyrkans ordning.

Församlingarna i Söderhamn-Sandarne har därför i några år haft funderingar på att bygga ett nytt hus där icke konfessionella begravningar kan hållas i en neutral miljö.

En arkitekttävling utlystes där vi var en av dom som erbjöds lämna in ett bidrag där Anders Löfstrand ritade vårt vinnande bidrag i samarbete med Arne Nilsson design.

Byggnaden innehåller förutom rum för begravningscermonier bl.a ett bisättningsrum, lokaler för hantering och personalutrymmen. En genomgående tanke med byggnaden var att göra den i naturmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att byggnaden till stora delar består av trä och natursten både invändigt och utvändigt.

Byggnaden är under uppförande av lokala företag med Bygg-Bengt produktion som generalentreprenör.

Kund: Svenska kyrkan Söderhamn
Uppdrag: Generalkonsult och A-projektering
Byggnadens storlek: 680m2
Arkitekt: Anders Löfstrand i samarbete med Arne Nilsson design

Växelgatan 11
826 40 Söderhamn
Tel: +46(0)270 418 11
Tel: +46(0)8 654 23 90
Producerad av 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram