Håsta

Om- och tillbyggnad av vård och omsorgsboende

Om och till-byggnad av äldreboende. Tillkommer 48 st. lägenheter. Gemensamma ytor för den boende och kök med restaurang. Ombyggnad av befintliga lägenheter och administrativa- samt personalytor.

Projektering under 2019 och färdigtbyggt 2021. Uppdraget bestod i att utöka Håsta äldreboende med en tillbyggnad innehållande fyra avdelningar med ytterligare 48 lägenheter. Byggnaden skulle också innehålla ett storkök och en restaurang för ca. 100 gäster.

De gemensamma ytorna för de boende består av åtta avdelningskök, gemensamhetsutrymmen, tvättstugor samt en trevlig utemiljö. Personalutrymmen, sjuksköterskor, administrativa utrymmen och miljöhantering har också setts över.

Uppdraget var att ta fram programhandling, systemhandling, bygglov och ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. Utöver detta har vi ansvarat för samordning och tagit fram ett inrednings- och belysningskoncept. Tillbyggnaden är utförd som ett träbyggnadsprojekt där stommar är lösta med i huvudsak trä.

Kund: Hudiksvalls kommun
Uppdrag: Generalkonsult och A-projektering
Nybyggnadsyta 4900m2
Befintlig yta som berördes 1570m2

Växelgatan 11
826 40 Söderhamn
Tel: +46(0)270 418 11
Tel: +46(0)8 654 23 90
Producerad av 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram