Ren Skola

Bollnäs kommun

Sedan i slutet av 2021 har vi uppdragen som generalkonsult och arkitekt i systemhandlings- och projekteringsskedet gällande en ny F-6 skola med matsal och integrerat fritidshem på Ren i Bollnäs.

Vi har haft många aspekter att ta hänsyn till då vi analyserat, planerat och ritat skolbyggnaden. Bland annat har kravet varit att lokalerna ska vara optimalt anpassade efter verksamheten med miljöer som främjar barns lärande, alltså att de blir så bra som möjligt utifrån både eleverna och pedagogernas behov. Skolhuset ska planeras för att klara förändringar i elevantal över tid. Skolan ska alltså relativt enkelt kunna utökas eller delas upp eller minska sitt lokalbehov. Exempelvis kunna anpassas från grundskola till förskola.

Byggnaden bör samverka med omgivningen, avseende materialval så att skolan blir en naturlig del av området. Dessutom planerar vi för att skolan ska byggas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Skolan beräknas stå klar vårterminen 2024.

Läs mer på Bollnäs kommuns hemsida

Kund: Bollnäs kommun
Uppdrag: Generalkonsult och arkitekt i systemhandlings och projekteringsstadiet

Växelgatan 11
826 40 Söderhamn
Tel: +46(0)270 418 11
Tel: +46(0)8 654 23 90
Producerad av 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram